Sorkkaeläinten metsästys 2018-2019

04.04.2019

Kosken TL Eränkävijät ry:n sorkkaeläinten metsästyksestä talvella 2018-2019

 

Lumien sulaessa, pelloille on kerääntynyt sekä metsäkauriiden että valkohäntäpeurojen laumoja. Tämä on herättänyt kysymyksiä eivätkö metsästäjät ole hoitaneet tehtäviään Kosken alueella?

Valkohäntäpeurojen metsästettävä määrä perustuu Suomen Riistakeskuksen myöntämiin pyyntilupiin. Pyyntiluvat haetaan ns. yhteislupana Marttilan riistanhoitoyhdistyksen toimesta. Tähän riistanhoitoyhdistykseen kuuluvat Kosken TL Eränkävijöiden lisäksi Marttilan ja Tarvasjoen metsästysseurat. Metsästyskaudelle 2018-2019 Kosken TL Eränkävijöille myönnettiin 250 lupaa plus 12 lisälupaa sekä 2,5 lupaa sairaista eläimistä. Yhdellä luvalla saa kaataa joko yhden täysikasvuisen peuran tai kaksi keväällä syntynyttä vasaa. Metsästyksen päätyttyä saalismäärät olivat seuraavat: Aikuisia uroksia 79 kpl, aikuisia naaraita 90 kpl ja vasoja 191 eli yhteensä 360 valkohäntäpeuraa. Näistä 1 aikuinen ja 3 vasaa olivat ihmisravinnoksi kelpaamattomia. Näistä kaadetuista eläimistä ruokintapaikoilta ammuttiin 90%. Loput kaadot tulivat ajometsästyksestä. Ruokintapaikoilta saatu saalismäärä on tehokkaan metsästyksen avainasia ja tällöin pystytään myös valikoivaan metsästykseen ja tarkkoihin riistalaukauksiin. Tämän menneen jahtikauden ja tulevan kauden 2019-2020 aikana on tavoitteena saada peurakanta vähenemään.

Hirvenmetsästys perustuu samoin pyyntilupiin kuten valkohäntäpeuroilla. Kosken TL Eränkävijöiden luvat olivat uroksia 7 kpl, naaraita 6 kpl ja vasoja 14 kpl. Kaikki luvat saatiin käytettyä ja saalista saatiin laajalti eri puolilta Eränkävijöiden metsästysaluetta.

Metsäkauriin metsästys ei ole pyyntiluvan alaista. Metsäkauriita esiintyy Eränkävijöiden metsästysalueilla hajanaisesti. Metsäkauriskanta on lievässä kasvussa ja kanta pyritään pitämään kohtuullisena.

01.12.2019Hirvenlihan HUUTOKAUPPA 15.12. Klo 15:00
12.10.2019Joulurauhan julistus metsäneläimille 21.12 lauantaina klo 17:00
24.10.2019Hirvenlihan HUUTOKAUPPA torstaina 31.10. Klo 18:00
16.07.2019Haulikko 15.7. Sarjakilpailu 3
07.06.2019Sarjakilpailu 1 2019
04.06.2019Haulikko 3.6. sarjakilpailu 2
04.06.2019Haulikko 27.5. Sarjakilpailu 1
04.04.2019Sorkkaeläinten metsästys 2018-2019
16.03.2019Metsästäjätutkinto sunnuntai 24.3. klo 12:00
16.03.2019Vuosikokous sekä hirvi- ja peurametsästyksen aloituskokous sunnuntai 31.3. klo 15:00

Siirry arkistoon »